Cập nhật 7 thuật toán Facebook mới nhất 5/2017

Cập nhật 7 thuật toán Facebook mới nhất 5/2017

“Chúng tôi đang xây dựng công nghệ cung cấp cho mọi người sức mạnh để chia sẻ bất cứ điều gì họ muốn với bất cứ ai khác.” Đây là một câu nói của Mark Zuckerberg tại hội nghị F8 để cập nhật các thay đổi mới nhất của Facebook! Vì vậy đã dẫn đến […]

Read More »