skip to Main Content

Cloud #1
1.500.000
Gói cơ bản
Cá nhân/ blogger...
Dung lượng 2GB
1 website
Backup hàng tuần
Free SSL
Bảo mật cao
Hỗ trợ 24/7
Đăng ký
Cloud #3
3.000.000
Thương mại điện tử
eCommerce/ tin tức..
Dung lượng 10GB
5 website
Backup hàng ngày
Free SSL
Bảo mật cao
Hỗ trợ 24/7
Đăng ký