skip to Main Content

Cloud #1
1.500.000
Gói cơ bản
Cá nhân/cửa hàng/blogger/...
Dung lượng 1GB
1 website
Backup hàng tuần
Free SSL
Bảo mật cao
Hỗ trợ 24/7/365
Đăng ký
Cloud #2
2.000.000
Gói nâng cao
doanh nghiệp/tổ chức/
Dung lượng 2GB
3 website
Backup hàng tuần
Free SSL
Bảo mật cao
Hỗ trợ 24/7/365
Đăng ký
Cloud #3
3.000.000
Thương mại điện tử
eCommerce/tin tức/..
Dung lượng 5GB
5 website
Backup hàng ngày
Free SSL
Bảo mật cao
Hỗ trợ 24/7/365
Đăng ký