Tầm quan trọng của email theo tên miền

Tầm quan trọng của email theo tên miền

Khi bạn đã có một tên miền riêng đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng rất nhiều địa chỉ email trên tên miền của bạn một cách rất chuyên nghiệp. Khách hàng của bạn luôn tin tưởng một địa chỉ email theo chức năng của một công ty như : sales@tencongty.com, orders@tencongty.com hay info@tencongty.com hơn là một […]

Read More »