Nguyên tắc Bạn – Bàn – Bán

Nguyên tắc Bạn – Bàn – Bán

 Nguyên tắc Bạn Bàn Bán Mình đã từng bán hàng và cũng đã từng mua hàng nhưng hiếm khi gặp những người bán hàng có tố chất. Rất nhiều người coi việc bán hàng chỉ đơn giản là bầy sản phẩm ra rồi có người mua thì bán, không mua thì thôi. “Bán hàng không […]

Read More »